Vi laver for mange akademikere i Danmark

Vi laver for mange akademikere i Danmark

Vi laver i dagens Danmark alt for mange akademikere, mange flere end der er jobs til. Tallet har de seneste år, kun været stigende, der er derfor behov for at skrue ned for tempoet og mængden. Der er behov for, at flere danske unge, i højere grad vælger håndværkeruddannelser.

For stor ledighed blandt akademikere

Det er heldigvis ikke så sort og hvidt endnu, vi er ikke derude, hvor det er en umulighed for akademikere at komme i job. Problemstillingen lyder således, at for mange akademikere, går ledige i for lang tid efter endt uddannelsesforløb. Den lange ledighed betyder øget konkurrence for dem, som ikke kommer i arbejde inden for et år efter et endt uddannelsesforløb. Det betyder nemlig, at de ender med, at konkurrere med det næste hold af nyuddannede, som i værste fald forlænger ledighedsperioden.

En helt anden problemstilling er, at mange nyuddannede akademikere i dagens Danmark, må nøjes med midlertidige ansættelser. Det er problematisk, da det øger stressfaktoren og usikkerheden, for netop de nyuddannede. Det er svært at planlægge familieliv og boligsituation, da der ikke er nok stabilitet i jobsituationen. Derudover, er midlertidigt ansatte betydeligt dårligere stillet, hvad angår barselsdagpenge, arbejdsmarkedspension og retten til løn under sygdom. Sidst men ikke mindst, mindsker denne form for ansættelse, incitamentet hos arbejdsgivere til, at investere i de midlertidigt ansatte. Der er færre goder, grundet usikkerheden omkring hvor længe, den midlertidigt ansatte bliver på arbejdspladsen.

Mangel på håndværkere

Situationen er modsat, hvad angår jobs inden for håndværkerfeltet. På landsplan mangler 25% af virksomhederne håndværkere. I København og omegn er tallet endnu større, hvor 28% af virksomhederne mangler arbejdskraft. Det resulterer i længere ventetid, på håndværkerprojekter hos forbrugerne. Hvilket presser arbejdsgivere til, at benytte sig af udenlandsk arbejdskraft.

Situationen skyldes, at der i de seneste år, har været fremgang på håndværkerfeltet. Med andre ord, så går det godt for håndværkerne i Danmark. Det er en helt naturlig konsekvens af fremgangen.

Der er behov for, at der i højere grad bliver oplyst bedre i folkeskolen. Det er en misforståelse, at der ikke findes gode uddannelser i erhvervsuddannelsen. Der opfordres fortsat i høj grad til, at de unge skal få sig en akademisk uddannelse, grundet manglen på samme for 10 år siden. I den forbindelse, bliver opfordringen og oplysningen hvad angår erhvervsuddannelsen tabt.

Fremdriften på feltet, har medført øget salg af håndværkerartikler, især artikler fra makita er populære. Øges mængden af uddannede håndværkere i Danmark, vil salget af håndværkerartikler stige i endnu højere grad.

Behov for justering

Det er nødvendigt, at der allerede i folkeskolen bliver oplyst mere bredt, hvad angår uddannelsesvalg. Derudover, skal incitamentet for at vælge en akademisk uddannelse ikke være større, end valget af en erhvervsfaglig uddannelse. Det er ikke alene, grundet den manglende arbejdskraft på håndværkerfeltet, som skal være incitamentet for, at ændre måden man oplyser på i dag. Det er et faktum, at ikke alle kan lykkedes bedst ved valget af en akademisk uddannelse. Det er forkert at lægge et pres på de unges skuldre, som ikke opfordre dem til, at gøre bedst brug af deres potentiale.  

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *