Tips til at undgå at ansætte illegal arbejdskraft

Tips til at undgå at ansætte illegal arbejdskraft

Det er ofte ikke et bevidst valg, når nogle virksomheder ansætter illegal arbejdskraft. Det kan være svært at gennemskue, om ansøgeren arbejder ulovligt i Danmark.

Flere virksomheder har gennem årene skulle betale store bødesummer, som resultatet af illegale ansættelser. Det er sjældent et bevidst valg, da det ikke altid fremgår tydeligt, hvorvidt en jobansøger er illegal eller ikke. I Danmark er det arbejdsgiverens ansvar, at tjekke op på hvorvidt ansat arbejdskraft er legal. Lige nøjagtig dét faktum, er hos virksomheder upopulært.

Det er før set, at virksomheder i flere år har haft ansat illegal arbejdskraft, uden at være opmærksom på det. I nogle tilfælde triller bøden først ind, når ansættelsen ophører. Bøden i Danmark for ansat arbejdskraft er 20.000 kr. pr. påbegyndt måned pr. illegal ansat. Bøden kan dermed hurtigt løbe op i en stor sum, hvis ansættelsen finder sted over en lang periode.

Det er problematisk at de virksomheder, som ikke bevidst ansætter illegal arbejdskraft straffes så hårdt, som tilfældet er i dag. Der er behov for at udvikle et system, som forhindrer problemet.

Bedre oplysning er nødvendig

Der er bred enighed om, at myndighederne i højere grad skal gøre noget, fordi problemet relativt let kan undgås. I dagens Danmark ligger oplysninger om lønindbetalinger, skat og opholds- og arbejdstilladelser i forskellige offentlige instanser. Ved at sammenkøre oplysningerne kan problemet rimelig ukompliceret løses.

Det hævdes, at der let kan opstilles et system, hvorigennem man let via CPR-nummeret kan få udleveret information, angående hvorvidt en ansættelse er illegal eller ikke.

Sådan undgår du bøder

1. Se medarbejderens pas: Statsborgerskab fremgår af passet.
2. Tjek opholdskortet: Det er vigtigt at tjekke, om tilladelsen dækker det arbejde, medarbejderen skal udføre, at det er udstedt i Danmark, at medarbejderen er identisk med personen på billedet, samt at start – og udløbsdato er gyldige. 
3. Tag farvekopi af opholdskort og pas: 
Gem som dokumentation. 
4. Stop arbejdet, når tilladelsen udløber: Hvis medarbejderen ikke har fået en ny arbejdstilladelse inden udløbet af den eksisterende, skal medarbejderen stoppe med at arbejde, når arbejdstilladelsen udløber.
5. Søg aktiv bekræftelse fra medarbejderen: På grund af de mange ordninger og manglende mulighed for at kontrollere, om en arbejdstilladelse er gyldig, bør man iværksætte interne kontroltiltag og processer, hvor udenlandske medarbejdere aktivt skal bekræfte, at deres arbejdstilladelse er gyldig.
6. Tre måneder før udløb: Igangsæt proces om fortsat lovligt arbejde i Danmark. 
Kilde: DI Personalejura

Hvis ikke man som virksomhed føler sig tryg ved, at ansætte udenlandsk arbejdskraft selvstændigt, har vi i Danmark bureauer, som varetager disse former for opgaver. Denne form for ansættelsesproces sparer virksomheder hovedpinen, hvad angår at sikre sig legal arbejdskraft. Derudover, er denne form for ansættelser via bureauer 20-30 procent billigere end ellers.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *