Sådan får du erstatning efter et trafikuheld

Sådan får du erstatning efter et trafikuheld

Hvert år sker der omkring 6.000 færdselsuheld i Danmark, hvoraf nogle har større konsekvenser end andre. Bilulykker i Danmark er i dag en af de væsentligste årsager til personskade. Er du selv kommet til skade i forbindelse med et færdselsuheld har du ofte ret til at få forskellige former for erstatning samt godtgørelse.

Specielt i vinterperioden sker der mange trafikuheld. I langt de fleste tilfælde er der heldigvis kun tale om materiel skade på køretøjet. Uanset hvem der er skyld i en skade ved et trafikuheld, kan du selv søge dækning for personskade ved modpartens ansvarsforsikringsselskab.

Det er i Danmark lovpligtigt at have en ansvarsforsikring som bilejer. Årsagen hertil er, at der er en risiko for ved et trafikuheld, at det kan medføre alvorlige skader på de involverede personer i trafikuheldet. Den lovpligtige ansvarsforsikring vil dække, uanset hvem af de involverede parter, der har været skyld i trafikuheldet.

Det er ikke alle der er bevidste eller opmærksomme på, at reglerne er indrettet sådan, at der altid er en dækning fra den lovpligtige ansvarsforsikring uanset skyldsspørgsmålet. Nogle har måske dårlig samvittighed over at have været skyld i en trafikulykke og derfor ønsker de ikke at anmelde egne personskader. Det er en af de dummeste ting du selv kan gøre, da du dermed går glip af en potentiel erstatning, hvis du har været involveret i en trafikulykke.

Hvad kan jeg få i erstatning?

De konkrete regler for hvad du kan få i erstatning er fastlagt i Erstatningsansvarsloven.

Du kan få godtgørelse for svie og smerte, hvor der i de fleste tilfælde vil være tale om et standardbeløb på 190 kr. om dagen (2016 sats). Dvs. at for hver dag du har været sygemeldt som følge af en trafikulykke, vil du få denne sats om dagen – du kan dog maksimalt få udbetalt 73.500 kr. (2016 sats). Vær opmærksom på at satserne bliver reguleret årligt.

Hvis du efter en ulykke har været sygemeldt over en længere periode, kan der være et løntab. Det løntab kan du søge om at få dækket af modpartens ansvarsforsikring, indtil du er i stand til at optage dit arbejde igen.

Nogle gange sker det ved en ulykke at de involverede får varige mén. De varige mén vil blive opgjort i procenter, hvor man for hver procent ifølge Erstatningsansvarsloven i 2016 får 8.415 kr. pr. méngrad og maksimalt 1.009.000 kr. Du vil dog først have ret til erstatning, hvis du har en méngrad på 5 % eller derover.

Til sidst er der i nogle tilfælde, hvor skaderne efter en trafikulykke vil kunne få indflydelse på din fremtidige arbejdsevne. I et sådan tilfælde vil du kunne få erstatning for tab af erhvervsevne, som en kompensation for et varigt indkomsttab. Denne erstatning vil blive dækket af din ansvarsforsikring.

Er du i tvivl om du kan få erstatning efter et trafikuheld? Bliv ringet op og få en gratis sagsvurdering.

Hvad hvis jeg selv har været skyld i ulykken?

Har du selv helt eller delvist været skyld i trafikulykken, er der stadig muligheder for at få erstatning. Der gælder regler inden for erstatningsretten om et såkaldt objektivt ansvar i forbindelse med en trafikulykke. Det medfører, at modpartens forsikringsselskab som udgangspunkt vil skulle betale erstatning til dig.

Det gælder også selv om den anden bilist ikke har gjort noget forkert. Du vil dog kunne have handlet så uansvarligt, at erstatningen kan ende med at bortfalde eller reduceres. Der skal i mange tilfælde meget til, hvis din erstatning skal nedsættes eller bortfalde. Såfremt en erstatning vil blive nedsat sker det i praksis med en tredjedel af den oprindelige erstatning du ellers skulle have haft.

Et godt eksempel på at erstatningen nedsættes eller bortfalder helt kan være i forbindelse med spirituskørsel. Selv om begge parter har haft lige stor andel i en ulykke, vil du stadig have ret til erstatning for din personskade.

Det sker sjældent, at din erstatning fra modpartens ansvarsforsikring vil blive nedsat på grund af egen skyld, selvom du ikke har overholdt de lovpligtige færdselsregler og at du derfor kan være medansvarlig eller endda skyld i ulykken.

Hvis der er tale om en flugtbilist eller en ikke-forsikret bil, vil der kunne opnås erstatning gennem DFIM (Foreningen for International Motorkøretøjs-forsikring).

DFIM behandler sager og yder erstatning for skader, der er forvoldt af ukendte og uforsikrede motorkøretøjer i både Danmark og i udlandet. Alle der har tegnet en ansvarsforsikring af deres motorkøretøj, vil være medlem af foreningen.

Du vil have krav på personskadeerstatning også selvom du ikke har nået at få noteret, hvem modparten var. Der er dermed tale om et ekstra sikkerhedsnet, når der ikke er et ansvarsforsikringsselskab til at dække personskaderne, der er blevet forvoldt i forbindelse med trafikulykken.

Hvad får jeg i erstatning ved en soloulykke?

Hvis der ikke er andre biler involveret i ulykken og du var fører af bilen, vil der være tale om en soloulykke.

Du vil derfor kun kunne få erstatning såfremt du selv har tegnet en ulykkesforsikring eller sågar har tegnet dig en såkaldt førerpladsdækning i tilknytning til din bils kaskoforsikring.

Det skal du være opmærksom på

Sørg for at tegne en ansvarsforsikring på din bil da det er lovpligtigt i Danmark. Er der flere involveret i en trafikulykke, kan du derfor altid søge erstatning hos den modkørendes ansvarsforsikring. Dette gælder ved enhver trafikulykke.

Bliver du som cyklist eller fodgænger skadet af en bil, vil det være bilens ansvarsforsikring der skal betale dig erstatning på samme vilkår som ved et trafikuheld, hvor to biler kører sammen eller er involveret i en trafikulykke på anden vis.

Husk at anmelde din personskade i tide. I Forældelsesloven, der trådte i kraft tilbage i år 2008, er der bestemmelser for hvornår et krav om erstatning skal være fremsat for stadig at kunne være lovligt.

Et erstatningskrav bliver i dag forældet efter 3 år. Bliver et erstatningskrav forældet betyder det, at ansvaret ikke længere vil kunne gøres gældende overfor modpartens ansvarsforsikring. Derfor skal du have anmeldt din personskade indenfor 3 år til modpartens ansvarsforsikring, hvis du ikke skal gå glip af din erstatning.

Mange i dag snyder sig selv, fordi de enten ikke kender til eller er opmærksomme på de gældende regler og de muligheder der i dag er for at søge erstatning i forbindelse med en trafikulykke.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *