Vejen til lavere CO2: Disse brancher skal sikre vores CO2 neutralitet

Vejen til lavere CO2: Disse brancher skal sikre vores CO2 neutralitet

Danmark har i dag en af de mest ambitiøse klimastrategier i verden. Den danske regering forventer at kunne sænke vores CO2-udslip med hele 70% i 2040 sammenlignet med niveauet i 1990. Der er dog stadig lang vej igen og det sidste stykke kan blive et langt sejt træk. I denne artikel vil vi kigge på nogle af de brancher som kommer til at trække det tunge læs.

Energisektoren

Den første sektor, der skal levere på alle tangenter, for at vi kan indfri vores klimaambitioner, er energiindustrien. Mange danske virksomheder har i høj grad brug for at gå væk fra tunge fossile brændsler som særligt kul over til enten olie, naturgas eller i bedste fald, vedvarende energikilder. Det er særligt industrivirksomheder der her er udfordret. Danmark har dog taget et proaktivt skridt og valgt at lukke for boringer efter ny olie i Nordsøen i fremtiden, hvilket vil betyde, at incitamentet for at gå grønt kun bliver større og i fremtiden.

I den danske undergrund findes der også store mængder naturgas som vi i fremtiden forhåbentlig kan få adgang til. Dette vil både nedbringe CO2-udslippet markant i hele Danmark, fastholde virksomheder og skabe grobund for nye og større eksportindtægter.

Byggebranchen

En anden branche der har et par store udfordringer foran sig, er byggebranchen. Byggebranchen er en af de største i Danmark og derfor produceres og bruges der masser af energi i denne branche ligesom det er her, at der er skabes de største mængder affald, når man sammenligner på tværs af brancher. Dog har genanvendeligheden af brugte byggematerialer taget et gevaldigt hop i de sidste år, så man i dag genanvender 80% af alt byggeaffald, hvilket kompenserer for en stor del af CO2-udledningen.

Dog handler det mere om i denne branche at øge kapaciteten, da mange ældre bygninger, der er opført op til og med 1960’erne skal renoveres i meget høj grad for at kunne leve op til de mange nye krav som der forventes at komme i de kommende år frem imod år 2040. Til at løfte disse opgaver spiller rådgivende ingeniører som Art Tek en stor rolle, da de er afgørende for at moderne byggerier såsom i København, opfylder de nyeste krav fra myndighederne.

Transportsektoren

En anden branche der skal kigges på, er transportsektoren. Her har regeringen et ønske om flere grønne biler på vejene allerede fra 2030. Dog er der stadig den udfordring at de nuværende teknologier som kan anvendes til personkørsel, ikke er skalerbare nok til at kunne bruges på større køretøjer som f.eks. skibe og ikke mindst lastbiler og toge. Der vil derfor stadig være et stort behov for at investere i mere forskning og nye teknologier for at kunne få transportsektorens grønne omstilling helt op i sjette gear.

Landbruget

En sidste branche som skal spænde sikkerhedsbæltet, er landbruget. Det danske landbrug har allerede sænket sit CO2 udslip markant i forhold til 1990-niveuaet, men der skal stadig gøres endnu mere. Her er vejen frem ligeledes øgede investeringer i nye maskiner og bedre udnyttelse af ressourcer og mindre spild end tidligere. Det forventes, at de lande, der knækker koden til bedre og mere klimavenlig fødevareproduktion, kan se frem til store indtægter på øget eksport af både fødevarer og ikke mindst teknologi.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *