Er danskerne i virkeligheden så sunde?

Er danskerne i virkeligheden så sunde?

De danske medier prædiker ofte om, hvor sunde tendenser der tegner sig for den danske befolkning. Men er danskerne i virkeligheden så sunde. Sundhed kan ikke udelukkende måles på den gennemsnitlige fedtprocent, men på flere parametre. Det er i denne sammenhæng værd at kigge på danskernes sundhed som en helhed. Det kan nemlig godt være, at der med tiden er kommet mere fokus på sund kost allerede fra barnsben, men har det eksempelvis nogen påvirkning på sygdomsudviklingen? Denne artikel vil forsøge at belyse danskernes sundhed målt på 5 parametre, der alle har indvirkning på den samlede sundhed i Danmark.

rygning

Rygning

Sundhedsstyrelsen foretog i 2015 en undersøgelse, der omhandlede danskernes rygevaner. Undersøgelsen viste at andelen af rygere i dag ligger på 22 procent, hvilket svarer til ca. hver 5. person. Får år tilbage var den samlede andel af rygere i Danmark faldende. De sidste 5 år har denne tendens dog været svingende, og ikke faldende som det tidligere har været tilfældet.

Hvis man kigger på udviklingen over de sidste 60 år, er danskernes rygevaner blevet forbedret gevaldigt, da en undersøgelse foretaget af daværende Sundhedsstyrelsen i 1953 viste, at hele 60% af befolkningen var faste rygere. Men interessant er det, at efter årtiers fald i danskernes rygevaner, har denne sundhedsforbedrende tendens været stagnerende nu i 5 år.

Det øget fokus på rygestop på offentlige steder, samt på mange af landets arbejdspladser, vurderes at kunne være med til at få rygeandelene af befolkningen til at falde igen, men indtil videre har der ikke været nogen positiv udvikling at se på tallene.

kost

Kost

Sundhedsstyrelsen foretog ligeledes, en undersøgelse af danskernes kostvaner i 2015. Rapporten viste flere ting der strider imod det øget fokus, der over de sidste mange år har været på sund kost – i hvert fald ikke hvis man lytter på de mange deltagende, i en forespørgsel om sundhed i dagligdagen. I 2010 svarede 44 procent af de adspurgte, at de lever sundt, eller meget sundt i hverdagen. Da samme antal adspurgte svarpersoner i 2015 blev spurgt lød resultatet på, at 47 procent af de adspurgte mente at de levede sundt, eller meget sundt i hverdagen.

Undersøgelsen der blev foretaget, blev målt ud fra de adspurgtes indtag af forskellige fødevarer, såsom fedtstof, grøntsager, brød, frugt, pålæg, samt en rækker varme traditionelle retter.

Danskerne har dog et stigende fokus på sund kost, hvor man blandt andet ser flere og flere institutioner og skoler, der kun udbyder sund mad i kantinen eller til frokost, samt eftermiddagsmads-ordninger.

Det samme gælder virksomheders fokus på sundhed, hvor der ligeledes bliver serveret sunde retter, samt juice og smoothies i en stigende grad.

 

motion

Motion/Træning

Danskerne er blevet bedre til at komme ud og røre sig, på den ene eller anden måde. Dette viser en rapport fra de 4 største fitness kæder i Danmark. Antallet af tilmeldte har over de sidste 5 år været stigende, hvilket er en positiv ting for den danske sundhed.

Den stigende konkurrence inden for fitnesscentre, har været med til at presse prisen ned til et niveau, der har medført, at stort set alle samfundslag har råd til at være tilmeldt. Dette har sammen med den øget tilgængelighed, været med til at øge antallet af tilmeldte i de danske fitnesscentre.

Der har samtidig været fokus på at etablere udendørs træningsanlæg forskellige steder i byerne, hvor det er muligt at træne med sit eget udsyr, eller bruge de opstillede muligheder for at træne. Det er muligt at læse mere om træningsudstyr, der kan bruges udendørs eller i hjemmet ved at klikke her

Den digitale udvikling har også været med til at hjælpe danskerne med at strukturere træningen, da der i dag findes et utal af applikationer og gadgets, der er med til at holde styr på udviklingen i træningen, samt skemalægge den. Med det digitale udstyr er det samtidig muligt, at dele og konkurrere med venner og bekendte, hvilket ses som en motiverende faktor, der kan være med til at gøre træningen sjovere.

 

stress

 

Sygdomme

Stress er en af de psykiske sygdomme, der har været i en stigende udvikling. Stress er et generelt stort problem i Danmark, der både går udover den syge, pårørende, virksomheder, og samfundet som helhed. Stressforeningen har foretaget en undersøgelse der viser, at hele 35.000 danskere er sygemeldt på grund af stress – hver dag!

Rapporten viste en lang række barske og bekymrende data, der viser at op mod en halv million danskere føler sig udbrændt på arbejdet, hvilket resulterer i at arbejdsmarkedet oplever halvanden million ekstra fraværsdage om året.

Stress er en forfærdelig sygdom for den som går med den, og det er derfor vigtigt at finde ud af hvorfor så mange mennesker, bliver udsat for den psykiske sygdom. Dette er både for at hjælpe de syge, men samtidig også fordi at sygdommen, er en enorm økonomisk belastning for samfundet.

Det koster således 500.000 kroner at erstatte en sygemeldt medarbejder med en akademisk uddannelse på årsbasis. Hvis tilfældet er at en ny udannede medarbejder brænder ud efter 6 måneder på en nyt job – koster det virksomheden omkring en million, når man regner rekruttering, oplæring, tabt arbejdsfortjeneste fra virksomhedens side, samt ny rekruttering med i regnestykket.

Stigende udvikling af stress hos børn og unge

Statens Institut for Folkesundhed, har foretaget en undersøgelse af stress i blandt børn og unge. Undersøgelsen viste at den psykiske sygdom i høj grad rammer den unge befolkningsgruppe, der virker til at være nemmere påvirkelig

En forespørgsel der blev foretaget i blandt 9. klasses elever viste at det især er pigerne, der er udsat for stress. Undersøgelsen viste at hele 55 procent af de adspurgte piger følte sig ”mellem stressede” og at 10 procent følte et ”højt stress niveau” i hverdagen.

En af grundene til at netop denne unge befolkningsgruppe er særligt udsat for stress, vurderes blandt andet til at være fordi, at der stilles højere krav til både de ydre værdier, men også faglighed set i forhold til tidligere.

Den digitale udvikling har blandt andet medført en øget eksponering, hvilket især de unge piger kan have svært ved at ”leve op til”. Det forventes på baggrund af dette, at stress vil være en sygdom vi i Danmark såvel som resten af den vestlige verden, vil kæmpe med også i fremtiden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *