Derfor skal du bestå en indfødsretsprøve for at få dansk statsborgerskab

Derfor skal du bestå en indfødsretsprøve for at få dansk statsborgerskab

Der er mange, der har svært ved at forstå, hvorfor de skal bestå en dansk indfødsretsprøve for at få et dansk statsborger. Her har vi samlet alle informationer, du skal bruge for at forstå, hvorfor denne indfødsretsprøve er så vigtig, og hvorfor den er et krav for at få dansk indfødsret.

Viden om dansk kultur, historie og samfund

Overordnet set er den danske indfødsretsprøve en test i viden om dansk kultur og historie. Den tester, om du har sat dig ind i, hvorfor Danmark og danskerne er, som de er, hvad der er sket før i tiden og så videre. Når du ved dette, får du en bedre forståelse for den danske mentalitet, hvormed du får lettere ved at omgås i landet.

Den officielle grund er, at man ønsker at give alle nye statsborgere kendskab til dans kultur, historie og samfund. Der lægges stor vægt på den politiske historie, hvilken er vigtigt for at kunne forstå, hvordan Danmark, Folketinget, det danske demokrati og så videre er bygget på.

Hvordan foregår en indfødsretsprøve?

Indfødsretsprøven afholdes to gange årligt, og varer cirka 45 minutter alt i alt. Prøven er en multiple choice test med i alt 40 spørgsmål, hvoraf 35 af dem kan forberedes ved at læse et udgivet pensum, mens de sidste 5 handler om nogle emner, der er sket i Danmark inden for 6 måneder før prøvens afholdelse.

For at bestå prøven, skal man svare rigtigt på mindst 32 ud af 40 spørgsmål. Man kan forberede sig på de 35 pensumspørgsmål via et pensum, der udgives tre måneder, før prøven afholdes.

Andre betingelser for at opnå dansk statsborgerskab

Udover at bestå en indfødsretsprøve skal du også opfylde nedenstående betingelser for at få dansk statsborgerskab:

 • Underskrive en erklæring på troskab og loyalitet til det danske samfund
 • Skrive under på at man vil overholde dansk lovgivning og respektere Danmarks retsprincipper
 • Oplyse om man har begået kriminalitet eller andre lovovertrædelser og i så fald hvilke
 • Have en ren straffeattest
 • En stabil økonomi og et vist beløb til rådighed
 • Stabile danskkundskaber og bestå en sprogtest på et niveau afhængigt af sit forhold som ansøger

Når du har bestået indfødsretsprøven og fået dansk statsborgerskab

Når du har bestået en indfødsretsprøve, og du i øvrigt opfylder alle de ovenstående betingelser, får du dansk statsborgerskab. Det betyder, at du bliver dansk statsborger, og at du derfor får følgende rettigheder:

 • Ret til at opholde dig i Danmark
 • Ret til at arbejde i Danmark
 • Dansk pas
 • Valgret og ret til at stille op ved folketingsvalg
 • Ret til sociale ydelser som eksempelvis kontanthjælp og SU
 • Beskyttelsesret

Det betyder, at du må opholde dig i Danmark på ubestemt tid, og at du må tage arbejde i landet. Det danske pas er et symbol og et bevis på, at du er dansk statsborger, men det skal også bruges som legation, når du skal rejse.

At du får valgret indebærer, at du må stemme ved folketingsvalg, så du kan være med til at påvirke Danmark sammen med den resterende del af befolkningen. Du kan også stille op til folketingsvalg, hvis du ønsker det.

Du kan modtage sociale ydelser, hvis du kommer i en situation, hvor du får brug for det. Det kan eksempelvis være, hvis du begynder at studere.

Sidst men ikke mindst betegner beskyttelsesretten, at Danmark yder diplomatisk beskyttelse for dig, hvis du udsættes for nogle vanskeligheder udenfor Danmark.

Læs mere om opholdstilladelse, indfødtsret, statsborgerskab og familiesammenføring på Familiesammenføring.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *