Kom endelig i gang med den længeventede renovering – med fokus på miljøet

Kom endelig i gang med den længeventede renovering – med fokus på miljøet

Har du længe forestillet dig din bolig anderledes end den, på nuværende tidspunkt, er? Virker en omfattende renovering uoverskuelig og kaotisk? Så har du det ligesom rigtige mange andre, der går rundt med de samme drømme.

For at renoveringen foregår så smerte- og omkostningsfrit som muligt, er der nogle helt klare procedurer, du kan følge. I det følgende guider vi dig igennem de mange muligheder og dertilhørende problematikker.

 

Vurder boligen med fagmænd

Du går sikkert med en masse tanker og ideer til din kommende bolig. Hvor nogle af dem måske er ladsiggørlige, er der helt sikkert også et par stykker, der enten er for omkostningstunge, eller hvor der simpelthen er et for langt, forventet tidsperspektiv.

Kontakt derfor fagmænd inden for de givne arbejdsområder, og dan dig et overblik, inden du påbegynder selve renoveringen. Det kan for eksempel være fagmænd til maling af værelser, til den mere komplekse pudsning af husfacader, renovering af køkken eller mere overordnet i form af at finde en god, men billig VVS leverandør af produkter for derigennem at få hul i budgettet til andre mere kreative projekter.

Når du som det første vælger at få din bolig vurderet, slipper du for de fleste uforudsete komplikationer, hvor du ellers midtvejs i renoveringen meget vel kan blive gjort opmærksom på, at andre områder i boligen også trænger til en behandling, hvilket fuldstændig forstyrrer din tidsplan og budgettering.

Et oplagt spørgsmål er, hvorvidt man skal prøve at samle håndteringen af sine projekter hos én virksomhed eller flere. Der er selvfølgelig fordele og ulemper ved begge. Det er kun enkelte virksomheder, der rent faktisk udbyder hele pakken, men det er så også ofte på bekostning af kvaliteten, da de sjældent er synderligt specialiserede. Fordelen ved en samlet pakke er, at budgetteringen bliver mere overkommelig og overskuelig for dig som privatperson.

Hvis du derimod vælger at have flere virksomheder inde over renoveringen, vil kvaliteten af deres ydelser formentlig være større, mens det organisatoriske og planlægningsmæssige aspekt vil samtidig blive en større udfordring.

Hvis du fokuserer på det miljømæssige aspekt af renoveringen, skal du sørge for at finde nogle fagmænd, der tilsvarende har en miljøorienteret profil.

 

 

Budgettering af renoveringen

Det var lidt oppe at vende i ovenstående, men der er nogle vigtige pointer, der er værd at understrege. Uanset hvor forudseende man prøver at være, vil man næsten altid støde på nogle forhindringer undervejs, der ikke lige er taget højde for.

Medmindre økonomien ikke spiller en rolle, bør du derfor i pre-planlægningen sørge for at implementere en økonomisk buffer i din budgettering. Ingen har lyst til at stå i en situation, hvor man pludselig er forgældet op til øjne og ører.

 

Fokus på energirenovering

Miljøet er belastet som aldrig før, og det er op til myndighederne, virksomhederne og privatpersonerne at vende den negative udvikling inden, det er for sent.

Du har allerede gjort en del ved at vælge renovering fremfor det meget mere miljøbelastende nybyggeri. Men også inden for renovering er der rig mulighed for at gøre en forskel. Eftersom dit hus formentlig blev bygget før bevarelsen af miljøet var højt på dagsordenen i byggebranchen, kan du med implementering af visse produkter i renoveringen af dit hus sænke dine energiudgifter med op imod 50 % samt bevirke til en væsentlig mindre udledning af C02 fra din bolig. Følgende er et lille udsnit af fordele ved at fokusere på energirenovering

 • Besparelse på varmeregningen
 • Sikrer dig mod fremtidige prisstigninger på energi
 • Forøgelse af boligens salgsværdi
 • Forbedring af boligens energimærke
 • Et bedre indeklima og komfort i form af mindre træk og kulde
 • Du er med til at vende den negative klimaudvikling, der allerede i den nærmere fremtid kan have store konsekvenser

Energiløsninger

Selvom miljøet er kommet højere på dagsordenen, er det langtfra alle virksomheder, der udbyder miljøvenlige produkter. Sørg derfor at undersøg dette inden du indgår i et samarbejde. Overordnet set kan du inddele de forskellige energiløsningsmuligheder i to kategorier:

 1. Boligens klimaskærm – fladerne mellem ude- og indemiljøet

Det indebærer efterisolering eller udskiftning af de elementer og områder, der skiller udemiljøet fra indemiljøet.

 • Tag og loft
 • Facade (vinduer, yderdøre, hulmur og ydervægge)
 • Gulv, kælder og fundament (sokkel, terrændæk, kældergulv, kældervægge)

At implementere energiløsninger inden for dette område kræver i flere af tilfældene en omfattende renovering. Du skal være opmærksom, at dette både er omkostningstungt såvel som tidskrævende. Til gengæld er udbyttet modsvarende også stort.

 

 1. Installationer

Det indebærer energiløsninger, der er mere teknisk krævende såsom:

 • Varmeinstallation
 • Indeklima og ventilation
 • El-installationer

Når du implementerer disse installationer i din bolig, er det vigtigt du vælger de rigtige miljøvenlige produkter. Det gælder blandt andet valg af rør i forhold til efterisolering, radiatorventiler/termostatstyringer, solvarme anlæg, diverse elartikler, ventilationsanlæg etc.

Nogle af disse installationer er meget komplekse, og det er derfor af højeste relevans, du vælger den rigtige virksomhed i dette øjemed.

 

Finansieringsmuligheder

Hvis du vælger at påbegynde en energirenovering, er der flere finansieringsmuligheder til at lette den umiddelbare, økonomiske byrde. Dette gælder både energilån i banken, lån i realkreditinstitutter – samt fradragsmuligheder

Flere banker begynder at tilgodese de miljøbesparende. Det gælder i form af særlige energilån. Kravet for disse lån lyder ofte bare på, at de skal energioptimere huset. Renten på 4-6 % er væsentligt lavere end et typisk banklån, mens der på lånet ofte er et loft på omkring 250.000 kr.

I forbindelse med energirenovering er et realkreditinstitutlån af lidt anden karakter. Her er oprettelsesgebyret væsentligt større, hvorimod renten er tilsvarende lavere. En tommelfingerregel lyder på, at lånet skal op omkring de 100.000 kr. før det kan betale sig. Til gengæld kan realkreditinstitutioner belåne helt op til 80 % af en boligs markedsværdi, hvilket ofte er et meget højere beløb, end hvad du i banken kan låne til energirenovering.

En omfattende renovering medfører selvfølgelig store omkostninger i form af håndværkerregninger. Men med energirenovering kan du få hjælp til regningen. Håndværkerfradraget fungerer som et fradrag i den skattepligtige indkomst. det kan dog højest udgøre 15.000 kr. årligt per voksen person i boligen, hvilket cirka svarer til en årlig besparelse på 5.000 kr. i skat.

 

Der er rigtig mange gode grunde til at renovere, og endnu flere grunde til at energirenovere. Overvej grundigt hvilken fremgangsmåde du skal benytte dig af, og sørg for at omgive dig med de rigtige fagmænd, så projektet forløber sig så smertefrit som muligt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *